Historie

Op de Markt Oostzijde 8 te Oudewater stond in de 17e eeuw een gebouw dat eens een brouwerij was geweest, bekend onder de naam “De Witte Leeuw”. De voortvarende pastoor Johannes Vijfhuysen kocht rond 1700 de brouwerij en het er naastgelegen pand op om de gelovigen, die voorheen in particuliere huizen rond Polsbroek samenkwamen, een vaste plek te geven.

Het gemeentebestuur, “de vroedschap”, maakte aanvankelijk bezwaar tegen het inrichten van de brouwerij tot “papekerk” maar door jarenlang voorzichtig manoeuvreren van pastoor Vijfhuysen lukte het uiteindelijk de ruimte openlijk voor de misviering te bestemmen.

In 1881 is de brouwerij door een volwaardig kerkgebouw vervangen aan de Leeuweringerstraat 14 nadat daar enige panden waren aangekocht.

De historische inrichting is grotendeels uit de oorspronkelijke schuilkerk afkomstig. Het altaar, schilderijen en communiebank dateren uit de 17e eeuw.

De kerk staat in het druk bezochte centrum van Oudewater. Links ervan de kosterswoning; rechts de voormalige pastorie. De gerestaureerde tuin aan de achterkant, met het beeld van de H. Michael, is voor publiek opengesteld. Sinds 2009 is de parochie opgeheven. Het complex wordt nu beheerd door de Stichting Oudewater OK (O²K).

Op 6 juni 2013 start het complex als Ontmoetings- en zalencentrum O²K.  Nog maandelijks wordt de eucharistie gevierd. Doelstelling van de stichting is het complex als geheel voor Oudewater te bewaren, met en voor de gemeenschap ruimte te bieden voor kleinschalig verhuur en gebruik van de kerk (concerten, tentoonstellingen, enz.), de sacristie en de tuinkamer met tuin.

In 3 eeuwen ontwikkeld van brouwerij naar ontmoetingscentrum; zoveel is er niet veranderd…….