Bisdomdag Utrecht

Onder de titel ‘Vele gaven, één Geest, vele gaven, één kerk!’ vindt op zaterdag 10 juni weer de bisdomdag plaats. Om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Dan volgt een inleiding over: Waarom hebben we eigenlijk bisdommen en wat betekent dat voor ons als kerk en parochies? De bisschop vertelt over zijn persoonlijke ervaringen in zijn werk en wij kunnen hem vragen stellen. Maar we wisselen ook onze eigen ideeën uit over de sterke (en zwakke) kanten van onze eigen parochies en die van elkaar. Een lichte toets wordt aangebracht met cabaret en een ‘pubquiz’ en natuurlijk wordt er afgesloten met een borrel rond 16.00 uur.
Kom en doe mee! Opgave voor 1 juni bij jutta@okkn.nl