Oasedag

Op 12 januari 2018 vindt in het gebouw van het Zeister Zendingsgenootschap (Zusterplein 20 te Zeist) een Oasedag plaats over motivatie in missionair werk. Het programma wordt voorbereid door de Nederlandse Zendingsraad, het Zeister Zendingsgenootschap en de Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, ok missie en diaconaat van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Centraal zal staan de vraag wat ons motiveert voor missionair werk. En hoe sluit deze motivatie aan bij de organisatie waarvoor we werken én bij de verwachtingen van partnerkerken? Tijdens deze dag willen we tijd nemen voor deze vragen, die door de drukte van het werk vaak niet of nauwelijks aan bod komen.

Tijdens de Oasedag zullen de deelnemers ’s ochtends verkennen wat hun eigen motivatie is en hoe deze aansluit op de missie van de organisatie waarvoor zij werken. Het middagprogramma gaat over de vraag hoe we in gesprek zijn met partnerorganisaties uit het Zuiden en wat zij verwachten van hun noordelijke partners. Sluiten die verwachtingen aan bij de persoonlijke motivatie en bij de missie van de organisatie waarvoor de deelnemers werken? Welke vragen roept dat op en hoe gaan we daar vervolgens mee om?

Het programma in Zeist start om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) en eindigt rond 16.00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. In verband met catering is uw online opgave nodig. U kunt daarvoor gebruik maken van de volgende link: http://zendingsraad.nl/agenda/588/oasedag