Pinkstervuur 2019

Op woensdag 5 juni 2019 viert het I.K.O. (Interkerkelijk Kontakt Oudewater) zijn twee jaarlijks feest van de Geest, aanvang 17.30 uur.

Ook deze keer is dat in de “pastorietuin” van de Oud Katholieke kerk, ingang aan de Wijngaardstraat.

Het gaat weer een feest van herkenning worden tussen de geloofsgemeenschappen van Oudewater.

Op dit feest van het pinkstervuur komen we weer samen om de uitstorting van de Heilige geest en onze eenheid in Jezus Christus te vieren. Met behulp van enige teksten uit het gebed van St. Franciscus van Assisi zullen we met elkaar in gesprek gaan over het pinksterwonder.

We vragen aan ieder die dit evenement komt bezoeken om iets te eten mee te brengen zodat we na afloop daarvan een gezamenlijke maaltijd kunnen houden. Voor borden, bestek en frisdrank wordt door ons gezorgd.

Ook wordt er een collecte gehouden voor onze gast aan tafel, de Voedselbank.

 

Wees niet terughoudend en kom dit feest met ons vieren, de jeugd is ook welkom. De apostelen kwamen naar buiten in een grote menigte die nieuw en vol onbekenden was. Zij spraken in vele talen! En iedereen begreep wat er werd verteld.

Wees welkom en ervaar dat óók bij het I.K.O.

En maak van vreemden, bekenden.

Dan kan je de werking van de heilige Geest aan den lijve ondervinden!

Het I.K.O. bestuur.