25 jaar Interkerkelijk Kontakt Oudewater

viering woensdagavond 25 maart 2020 om 19.15 in de Oud-Katholieke Kerk

25 jaar

INTERKERKELIJK KONTAKT OUDEWATER

Al in 1995 hebben een aantal zeer enthousiaste leden van diverse geloofsgemeenschappen in Oudewater het initiatief genomen tot een regelmatig overleg wat is uitgemond in het Interkerkelijk Kontakt Oudewater. (I.K.O.)

Hun doel was destijds het slechten van de muren tussen de Oudewaterse geloofsgemeenschappen onderling en de samenleving van Oudewater anderzijds. Dat kon alleen maar door met elkaar in gesprek te gaan en te blijven.

De samenwerking tussen deze geloofsgemeenschappen mag uitzonderlijk warm genoemd worden en het feit dat nu alle kerken van Oudewater zijn verenigd in het I.K.O. stemt ons zeer dankbaar.

Al 25 jaar werken we op veel vlakken samen en organiseren we ook meerdere activiteiten met elkaar. Hierbij is zeer veel vertrouwen en waardering voor elkaars identiteit ontstaan en daaruit putten wij inspiratie voor onze werkzaamheden.

Op woensdagavond 25 maart 2020 wordt om 19.15, in de Oud Katholieke Kerk in de Leeuweringerstraat 12 in Oudewater, een Woensdagavondgebed gehouden waarin we God zullen danken voor deze verbondenheid.

Aansluitend zal, onder het genot van een hapje en een drankje, dit op feestelijke wijze gevierd worden in de tuinkamer van deze O.K.K.

Ieder die het I.K.O. een warm hart toedraagt, is hierbij van harte uitgenodigd!